Категории

/ ГОРЕНИ ТЕЛОВЕ


ГОРЕНИ ТЕЛОВЕ


Размери от 1.0 mm to 4.0 mm

Приложение на черните /горени/ телове, преминали през термична обработка:

– в строителството, като арматурни телове (Ø 0,8мм – Ø 1,8мм) и кофражни телове (Ø 1,8мм – Ø 6,0 мм);

– в селското стопанство, за балиране на сено;

– в промишлеността, за изработка на различни видове мрежи и други.Приложение на черните /твърди/ телове, обработени по метода на студеното валцуване:

– в строителството;

– селското стопанство;

– промишлеността и други.