Европейски програми

Предприемачество и капацитет за растеж на МСП

21.09.2022

“ЙОТА” ООД

На 21.09.2022 г. "Йота“ ООД сключи договор BG16RFOP002-6.002-0961 за изпълнение на проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.Предприемачество и капацитет за растеж на МСП

20.02.2020

“ЙОТА” ООД

На 20.02.2020 г., Йота ООД сключи договор по процедура BG16RFOP002-2.040 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ за изпълнение на проект „Повишен производствен капацитет и експорт за Устойчив растеж“.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.Повишаване на производствения капацитет за експортния потенциал

20.06.2017

“ЙОТА” ООД

На 19.06.2017 год. бе проведена официална церемония по успешното приключване на проекта Повишаване производствения капацитет и експортния потенциал на Йота ООД“ по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020.

На събитието присъстваха доставчици и клиенти на Йота ООД, както и служителите на компанията.

Изпълнителите бяха избрани на конкурентен принцип, доказвайки професионализъм и надеждност по изпълнение на доставките и въвеждане в експлоатация на оборудването.Повишаване производствения капацитет и експортния потенциал

28.06.2016

“ЙОТА” ООД

Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020 BG16RFOP002-2.001-0826-C01 проект “ Повишаване производствения капацитет и експортния потенциал на Йота ООД.

На 28.06.2016 година, на официална церемония в зала „София Тех Парк “ , бе връчен договор за БФП по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 BG16RFOP002- 2.001-0826-C01 за проект “Подобряване на производствения капацитет в МСП" – ЙОТА ООД.