Европейски програми

Повишаване производствения капацитет и експортния потенциал

28.06.2016

“ЙОТА” ООД

Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020 BG16RFOP002-2.001-0826-C01 проект “ Повишаване производствения капацитет и експортния потенциал на Йота ООД.

На 28.06.2016 година, на официална церемония в зала „София Тех Парк “ , бе връчен договор за БФП по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 BG16RFOP002- 2.001-0826-C01 за проект “Подобряване на производствения капацитет в МСП" – ЙОТА ООД.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-202, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е повишаване на производствения капацитет и и експортния потенциал на ЙОТА ООД.

Най-голямото предизвикателство пред развитието на компанията е да запази и разшири пазарните си позиции в условията на глобализирана конкуренция и динамично променящ се пазар.

За постигането на целите ще се осъществят следните дейности за подобряване на производствените процеси чрез инвестиции във високо-технологични машини и оборудване:

  • Машина за производство на оградни мрежи със стандартна и усилена якост
  • Автоматична хидравлична преса за огъване на пана
  • Автоматизирана инсталация за прахово боядисване – внедряваща чисти технологии и използване на високо- технологични решения,намаляваща негативното екологично въздействие и допринасяща за по-продуктивно и отговорно използване на ресурсите

Изпълнението на проекта ще доведе до повишаване конкурентоспособността на ЙОТА ООД и гарантиране на устойчивото й присъствие на вътрешния и международния пазар.

“Проект“ Повишаване производствения капацитет и експортния потенциал на ЙОТА ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.”