Сапани


“ЙОТА” ООД

Сапани

Едновъжен стоманен сапан с кука, халка, ухо

Едновъжен стоманен сапан с кука products_8370_100305215946 КУКА

 

Едновъжен стоманен сапан с кукаТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Еднораменен стоманен сапан с кука

Тип Диаметър Товароподемност A0 Товароподемност At
d kg kg
KRG 1-7 8 700 600
KRG 1-10 10 1 050 900
KRG 1-15 12 1 550 1 400
KRG 1-20 14 2 000 1 900
KRG 1-27 16 2 700 2 400
KRG 1-31 18 3 150 3 000
KRG 1-43 20 4 350 3 800
KRG 1-52 22 5 200 4 600
KRG 1-63 24 6 300 5 300
KRG 1-72 26 7 200 6 400
KRG 1-84 28 8 400 7 400
KRG 1-110 32 11 000 9 700
KRG 1-140 36 14 000 12 400
KRG 1-170 40 17 000 15 000
KRG 1-210 44 21 000 18 600
KRG 1-250 48 25 000 22 200
KRG 1-290 52 29 000 25 700
KRG 1-335 56 33 500 29 700
KRG 1-390 60 39 000 34 600

Двувъжен стоманен сапан с куки, халки, уши

Двувъжен стоманен сапан с куки, халки и уши Стоманен двувъжен сапан Стоманен двувъжен сапан

 

Двувъжен стоманен сапан с кукиТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Двураменен стоманен сапан с куки

Тип Диаметър Товароподемност 0°-45° Товароподемност 45°-60°
A0 At A0 At
d kg kg kg kg
KRG 2-9 8 950 840 700 600
KRG 2-15 10 1500 1250 1050 900
KRG 2-21 12 2120 1950 1550 1400
KRG 2-30 14 2800 2650 2000 1900
KRG 2-38 16 3850 3350 2700 2400
KRG 2-48 18 4400 4200 3150 3000
KRG 2-60 20 6000 5300 4350 3800
KRG 2-72 22 7200 6440 5200 4600
KRG 2-88 24 8800 7400 6300 5300
KRG 2-100 26 10 000 8950 7200 6400
KRG 2-118 28 11 800 10 350 8400 7400
KRG 2-150 32 15 000 13 550 11 000 9700
KRG 2-190 36 19 000 17 350 14 000 12 400
KRG 2-235 40 23 500 21 000 17 000 15 000
KRG 2-290 44 29 000 26 000 21 000 18 600
KRG 2-350 48 35 000 31 050 25 000 22 200
KRG 2-400 52 40 000 35 950 29 000 25 700
KRG 2-470 56 47 000 41 550 33 500 29 700
KRG 2-540 60 54 000 48 440 39 000 34 600

Тривъжен и четиривъжен стоманен сапан с куки, халки, уши

Тривъжен и четиривъжен стоманен сапан с куки и уши карабина захващане

 

Четиривъжен стоманен сапан с куки (паяк) – ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

четирираменен стоманен сапан с куки

Тип Диаметър Товароподемност 0°-45° Товароподемност 45°-60°
A0 At A0 At
d kg kg kg kg
KRG 4-15 8 1500 1250 1050 900
KRG 4-22 10 2250 1900 1600 1350
KRG 4-33 12 3300 2950 2300 2100
KRG 4-42 14 4200 4000 3000 2850
KRG 4-56 16 5650 5000 4200 3600
KRG 4-66 18 6600 6300 4700 4500
KRG 4-90 20 9000 8000 6500 5700
KRG 4-110 22 11 000 9650 7800 6900
KRG 4-135 24 13 500 11 100 9400 7950
KRG 4-150 26 15 000 13 450 10 000 9600
KRG 4-180 28 18 000 15 550 12 500 11 100
KRG 4-235 32 23 500 20 350 16 500 14 550
KRG 4-290 36 29 000 36 050 21 000 18 600
KRG 4-360 40 36 000 31 500 26 000 22 500
KRG 4-440 44 44 000 39 050 31 500 27 900
KRG 4-520 48 52 000 46 600 37 000 33 300
KRG 4-620 52 62 000 53 950 44 000 38 550
KRG 4-710 56 71 000 62 350 50 000 44 550
KRG 4-810 60 81 000 72 650 58 000 51 900